Von Otter:Minkowski:Bizet:Saint-Saens:Canteloube:Teatro Real